L'identificador de l'assistent de tarificació no es troba en la sessió.

Normalment aquest error es deu a que ha expirat el temps màxim d'inactivitat en la sessió, torni a connectar-se i provi de nou.